Hundproblem

Utredning

När en hund uppvisar ett beteende som du inte förstår, inte klarar av den miljö som den vistas i dagligdags eller om du upplever att ditt vardagsliv begränsar dig på gund av att du upplever att din hund mår dåligt, kan det vara en tanke att börja gräva i orsaken. jag heter Ingela Wik och har arbetat som problemhundsutredare och hundpsykolog sedan 2010. På den här sidan beskriver jag mitt sätt att jobba med hundproblem.

Hunden-människan-miljön


Mycket av utredningsarbetet handlar om att lägga pussel. Pusslet är hunden, människorna den möter och miljön den lever i. Därtill har vi genetitiska förutsättningar, tidigare erfarenheter och mycket mer.

Ett första möte


I det här första mötet ses vi på Work for fun. Du har med dig hunden och vi har ett kartläggningssamtal. Vi är både inne och ute och jag bildar mig en första uppfattning om hunden och lyssnar in dina tankar om hunden samt vad du upplever som jobbigt. Dokumentationen och kartläggningen ligger sedan till grund för nästa del i utredningen.Fråga hunden


När vi kommit såhär långt är det dags att börja fråga hunden. Vad tänker du om det här? Hur vill du göra i den här situationen? Vilken känsla trivs du i?

Dessa frågor brukar jag ställa med hjälp av släden och föremålsleken. Syftet är inte att ändra hundens beteende, utan att ta reda på deras första strategi till lösning av det som vi upplever som ett problembeteende.


Utforska Coping


Alla hundar behöver Copingresurser och Copingstrategier för att fungera och må väl i vårt mänskliga samhälle. I den sista delen av utredningsarbetetet påbörjar vi att fylla i hundens Copingkarta och tillsammans fundera över vad hunden behöver mer av/stärkas i och vad hunden har tillräckligt av i sitt liv.


Vem gör vad


Processen som varje hundägare går igenom när de gräver i sin egen hunds bekymmer är en del av resan. Du kommer vara en viktig komponent i utredningsarbetet. Jag tillför en del nya infallsvinklar, olika sätt att förstå hunden och att ge dig modet att lita på din intuition.

Prisbild


Kartläggningssamtal: 1100 kr

Fråga hunden 1500 kr

Copingkarta 2500 kr

Handledningssamtal vid behov 400 kr

Privatlektioner vid träning av problemhund 750 kr

Boka tid för utredning via mail:

iw.workforfun@gmail.com, skriv utredning i ämnesraden